آندزیت و گرانیت
سنگ های بازالت، آندزیت و گرانیت همه از ماگمای آتشفشانی تشکیل شده اند. آنگاه که ماگمای مذاب به سطح زمین راه پیدا می کند و در مجاورت سرمای هوا به سرعت سرد و تبدیل به سنگ می شود نام بازالت روی آن گذاشته می شود. در زمانی که ماگما در طول سالیان در لایه های زیرین زمین و به مرور زمان تبدیل به سنگ می شود تشکیل سنگ گرانیت را می دهد. سنگ آندزیت چیزی میان سنگ بازالت و گرانیت است چرا که مقداری از ماگما در لایه های زیرین زمین و مقداری از آن در سطح زمین سرد شده و تبدیل به سنگ آندزیت می شود. اصطلاحا به اینگونه سنگها پورفیری گفته می شود که در دو مرحله سرد شدن رویشان صورت گرفته است. سنگ آندزیت از نظر ظاهری بسیار شبیه به سنگ بازالت است و چه بسا بسیاری از افراد تفاوت این دو سنگ را نمی دانند. سنگ گرانیت اما درشت دانه تر و روشن تر است و از سخت ترین سنگها به شمار می رود. از آندزیت و گرانیت نیز همچون بازالت در کار ساختمان سازی استفاده می شود. کلیه خواص سنگ بازالت در این دو نوع سنگ نیز دیده می شود که از آن جمله می توان به مقاومت بالا، عایق بودن و … اشاره کرد.