ساخت استخر با سنگ بازالت
ساخت استخر با سنگ بازالت
ساخت استخر با سنگ بازالت
ساخت استخر با سنگ بازالت

ساخت استخر با سنگ بازالت

ساخت استخر با سنگ بازالت در خنک نگه داشتن آب نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و اگر هم از سنگ بازالت در ساخت سونا و جکوزی استفاده نمایید هم به همین شکل عمل می کند. 

 پروژهساخت استخر
نوع سنگسنگ بازالت
رنگ بازالتخاکستری
شرکت اجرا کنندهسنگ بازالت ماکو