پروژه ساخت راه پله با سنگ بازالت - سنگ بازالت ماکو
پروژه ساخت راه پله با سنگ بازالت

پروژه ساخت راه پله با سنگ بازالت

ساخت راه پله با استفاده از سنگ بازالت علاوه بر نمای متفاوتی که به ساختمان می دهد با تابش آفتاب و بارش شدید باران هیچ صدمه ای نمی بیند و به مدت طولانی به شکل اولیه اش باقی خواهد ماند. 

 پروژهراه پله
نوع سنگسنگ بازالت
رنگ بازالتطوسی
شرکت اجرا کنندهسنگ بازالت ماکو