پروژه ویلای کار شده با سنگ بازالت در کردان
پروژه ویلای کار شده با سنگ بازالت در کردان - سنگ بازالت ماکو

پروژه ویلای کار شده با سنگ بازالت در کردان

پروژه ویلای کار شده با سنگ بازالت در کردان از نمای بسیار جذابی برخوردار شده است و گروه بازالت ماکو با به کار بردن سنگ های با کیفیت نمای ساختمان را تغییر داده اند. 

مشترینمای ویلا در کردان
نوع سنگسنگ بازالت
رنگ بازالتمشکی
شرکت اجرا کنندهسنگ بازالت ماکو